การเงิน

กองทุน Spdr Gold Trust

และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค. กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) ยังมีการเติบโตที่ดี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิขยับขึ้นไปที่ 9.8 แสนล้านบาท หรือสูงกว่าเมื่อสิ้นปี 2020 ราว 17% มีเม็ด… กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงขึ้นไปทะลุระดับ 1 ล้านล้านบาทได้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีเงินไหลเข้าสุทธิ four.2 หมื่… กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ eight.eight แสนล้านบาท ลดลง 25.6% จากสิ้นปี 2021 …