Category: ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ

ภาพรวมประเทศไทย: ข่าวการพัฒนา การวิจัย ข้อมูล

ภูมิภาคนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งในด้านสุขภาพ การขจัดความยากจน สุขาภิบาล โภชนาการ และการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันพวกเขาเผชิญกับความท้าทายและโอกาสทั้งใหม่และที่หลงเหลืออยู่ เช่น กำลังแรงงานที่ลดลง อายุของประชากรที่เพิ่มขึ้น และการย้ายถิ่นภายในและระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ผู้คนจำนวนมากยังคงเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศ การไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและการเหยียดวัย ความไม่เท่าเทียมและความเปราะบางรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ความขัดแย้ง การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้ว เรายังต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ภาคเอกชนในการลงทุนอีกด้วย ในการทำเช่นนั้น เราเพิ่งลดอัตราภาษีนิติบุคคลของเราจาก 30% เป็น 23% ในปีนี้ และเหลือ 20% ในปีหน้า …